top of page

לימודי הנחיית

אקו פלייבק 

לאנשי מקצוע מתחומי  vטיפול, חברה, מנחי קבוצות, ארגון וייעוץ.

בליווי אקדמי של אוניברסיטת חיפה.

הנחיית אקו פלייבק בחינוך בליווי אקדמי של מכללת גורדון ( מוכר לשבתון ולגמול השתלמות )

ללמוד הנחיית פלייבק וכלי הנחייה מגוונים נוספים באמצעותם ניתן להוביל קבוצות

הופעות וסדנאות לארגונים ומוסדות

אירוע שכולם יזכרו

תיאטרון אקו פלייבק - הקבוצה המקצועית בארץ

bottom of page