top of page

קורסים והשתלמויות

שנת פרקטיקום ב​פלייבק תרפיה, תשע"ח

 בחסות היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

 

 

רקע

מטרת הפרקטיקום היא ליצור מומחיות בנושא הנחיית קבוצות בשילוב פלייבק בנושא ספציפי בעזרת הכרות מעמיקה עם אוכלוסיית הפרקטיקום ( מטרות, מאפיינים, אתגרים, קשיים ) והתאמת הפלייבק לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה הנבחרת.

הפרקטיקום כולל הנחייה והשתתפות בפעילויות עם מגוון גדול של קבוצות ואוכלוסיות: ארגונים עסקיים, הוסטלים טיפוליים, מוסדות חינוך, נוער בסיכון, בתי כלא, מרכזי גמילה, מוסדות רפואיים, פנימיות, מקלטי נשים, קבוצות הורים ועוד.

 

אוכלוסיית יעד

בוגרי שנה א' ובעלי רקע וניסיון בפלייבק.

קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.

  

הפרקטיקום יכלול:

  • הנחיית תהליך הכולל 8 מפגשים מול גוף חיצוני.

  • הנחיית מופע מול הגוף החיצוני הנ"ל.

  • השתתפות בצוות השחקנים ב 4 הופעות מול גופים חיצוניים במהלך השנה.

  • מפגשי הדרכה על המפגשים עם הגופים החיצוניים, ההדרכה תתבצע באמצעות תאטרון פלייבק וכלי אומנות נוספים.

לבוגרי שנת הפרקטיקום תינתן אפשרות להצטרף לצוות מנחי אקו.

 

תעודה:

תלמיד אשר יעמוד בכל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם אקו, המרכז הישראלי לפלייבק תרפיה והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

מבנה ומשך התכנית

תקיימו 28  מפגשים במהלך שנת הלימודים תשע"ז

פרדס חנה, ימי ראשון, 17:00- 20:15 

דמי הרשמה

              שח 250  

הפרטים נרשמו בהצלחה

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page